Informace pro naše členy

ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ I MENTÁLNĚ
POSTIŽENÝCH V ČR - AVAZ

uskutečnila
VALNOU HROMADU

Valná hromada proběhne dne 26. října 2013 ve společenském domě Střelnice, v Labské ul. 691 v Děčíně 1 na malém sále. Prezence byla 9.30 - 10.30 hod., ukončení bylo ve 13 hodin. Od 14.00 - 19.00 hod. byl připraven zábavný pořad s tancem a živou hudbou.

Valné hromady (VH) se může zúčastnit každý, kdo na letošní rok zaplatil členský příspěvek 100,- Kč. Přihlášku na VH je bezpodmínečně nutné poslat do 18. října 2013. S přihláškou na VH si zároveň můžete objednat oběd ve výši 50 Kč za každého účastníka. Nabízíme možnost platby složenkou, bankovním převodem na č. účtu 921264369/0800, variabilní symbol 2610, nebo v hotovosti v Centru služeb a pomoci AVAZ, Dvořákova ul. 1331/20, Děčín 2. Přihlásit se můžete i telefonicky, nebo e-mailem. Nepřihlášení a ti, kdo pošlou zálohu později, nebudou mít nárok na oběd, neboť jej není možné později zajistit.

Všichni naši členové jsou srdečně zváni na Valnou hromadu, a to nejen podle stanov Asociace, ale především proto, že se opět setkáme ve větším počtu než na rekondicích, na které všichni nejezdí. Budeme Vás informovat o činnosti AVAZ za poslední rok a o plánech na rok příští. Můžete si připravit dotazy na zástupce AVAZ i podněty k další činnosti.
Zdůrazňujeme, že letošní Valná hromada je volební, čekají nás volby nového výboru.

V pátek a sobotu nás bohužel zrovna čekají volby do Poslanecké sněmovny, ale jiný termín pro naši VH nebyl. Proto věříme, že všichni odvolíme v pátek 25. 10. a sobotu věnujeme naší VH.

Na početnou účast a diskusní příspěvky se těší výbor AVAZu.

Program Valné hromady:
 1. Zahájení Valné hromady
 2. Zpráva o činnosti
 3. Hospodaření
 4. Zpráva revizní komise
 5. Plán rekondic na rok 2014
 6. Diskuse
 7. Volba kandidátů do výboru
 8. Závěr
 9. Závěr Valné hromady
 10. Oběd
 11. Posezení s hudbou

Krajský Úřad Město Děčín Portál MPSV Konto Bariéry Liga vozíčkářů

Copyright © 2006 - Avaz, Dvořákova 1331/20, Děčín 2, tel: 773 772 683, e - mail: avaz.dc@seznam.cz

WebZdarma.cz