Přehled sportovních aktivit našich členů v roce 2008

Pravidelné sportovní turnaje

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ Děčín, pořádá na kuželně v SK ToRik Doksy v měsíci dubnu, květnu a někdy v listopadu turnaje v kuželkách a Národního sportovní pětiboj každoročně probíhá na sklonku měsíce září v RS Poslův Mlýn v Doksech. Jako další sportovní aktivitou je turnaj ve stolním tenise, který se hraje v herně děčínského SKST. Někteří hráči dosáhli výkonnost, která přesahuje hranice České republiky.

Podstatnou součástí sportovních dnů AVAZu, je především setkávání lidí s postižením, kteří se spolu mohou poměřit jako rovný s rovným a při sportu mnohdy dosáhnou výkonů, o nichž by sami nevěřili, že jich dosáhnout mohou.

Sportovní výsledky za rok
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | Starší ročníky | Statistika |

Stolní tenis

V únoru se pořádal v herně děčínského SKST již 14. ročník turnaje ve stolním tenise lidí s postižením, který pořádala Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v Děčíně.

Opět se hrálo ve dvou skupinách podle výkonnosti. Skupinu A vyhrál Josef Štecha st. z Děčína, který porazil Petra Kumstáta také z Děčína. Třetí místo uhájil Milan Krejčí.

Do skupiny B byly nalosováni amatérští stolní tenisté převážně z Děčína. První místo uhájil Štecha Josef ml., druhé místo patří Miloslavě Žaludové z Děčína a třetí místo zbylo na Olinu Sychrovskou opět z Děčína.

Turnaj se odehrál ve velmi příjemné atmosféře. Hlavním důvodem k účasti sportovců je možnost setkání s přáteli. Rádi však uvítáme všechny, kteří si chtějí zahrát, stačí se přihlásit u nás v AVAZu.

Výsledky ve stolním tenise z února 2008 - Děčín - SKST
A - Elite:
 1. Štecha Josef st., Děčín
 2. Kumstát Petr, Děčín
 3. Krejčí Milan
B - Nováčci:
 1. Štecha Josef ml., Děčín
 2. Žaludová Miloslava, Děčín
 3. Sychrovská O., Děčín

Turnaje v kuželkách

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených pořádala na kuželně v Doksech další ročník Národního turnaje v kuželkách, na který se sjelo 24 hráčů se svými doprovody z různých krajů ČR. Protože zde hrají lidé s různým druhem postižení, v zájmu objektivity jsou sportovci rozděleni do 3 kategorií - ženy, muži vozíčkáři a muži chodící.

Hned první kategorie skončila překvapením, když Jana Jurenková z Ústí nad Labem vyhrála výkonem 276 kuželek a porazila jasnou favoritku Naďu Bobkovou z Kladna o více než 70 kuželek. Třetí byla výkonem 155 kuželek Božena Špiclová z Mostu. Kategorii muži vozíčkáři kraluje dlouhé roky Jiří Bobek z Kladna. V této kategorii většinou nemá soupeře, letos však výkonem 430 jen těsně odrazil nápor Oldřicha Popelky z Ústí nad Labem, který shodil 414 kuželek. Josef Švach z Málkova u Chomutova obsadil třetí příčku výkonem 364.

V kategorii muži chodící má stejné výsadní postavení Petr Kumstát z Jílového. Ten si na dráze v Doksech vytvořil osobní rekord 598 a nadělil druhému Jiřímu Bromovi ze Šluknova 122 kuželek. Třetí příčku obsadil Josef Štecha st. Z Děčína, který porazil 429 kuželek.

Bez finanční pomoci Krajského Úřadu v Ústí nad Labem a Magistrátu města Děčína bychom podobné akce pro vozíčkáře a lidi s jiným handicapem pořádat nemohli. Také jsme velmi rádi, že nám svými výrobky a propagačními předměty, které používáme jako ceny pro sportovce, přispívají Klášterecký porcelán Thůn, společnost DC AUTO, Natura - pan Valdemar Grešík, Vitana, a DC Cargo a.s.. Letošek nebyl vyjímkou, a tak se všichni rozjížděli domů s krásnou cenou a plni hezkých dojmů.

Přehled výsledků z turnajů, které se hrály na kuželně v Doksech
26. 4. 2008 | 23. 5. 2008 | 18. 10. 2008 |
Kuželky 26. 4. 2008 - Doksy - Hotel Kamýk
Ženy:
 1. Jurenková Jana, Ústí n/L, 276 b.
 2. Bobková Naďa, Kladno, 202 b.
 3. Špiclová Božena, Most, 155 b.
Muži - vozíčkáři:
 1. Bobek Jiří, Kladno, 430 b.
 2. Popelka O., Ústí n/L, 414 b.
 3. Švach Josef, Málkov, 364 b.
Muži - chodící:
 1. Kumstát Petr, Jílové, 598 b.
 2. Brom Jiří, Šluknov, 476 b.
 3. Štecha J. st., Děčín, 429 b.
Kuželky 23. 5. 2008 - Doksy - Hotel Kamýk
Ženy:
 1. Kostková Petra, Děčín, 251 b.
 2. Bobková Naďa, Kladno, 222 b.
 3. Špiclová Božena, Most, 119 b.
Muži - vozíčkáři:
 1. Bobek Jiří, Kladno, 442 b.
 2. Popelka O., Ústí n/L, 414 b.
 3. Špicl Miroslav, Most, 397 b.
Muži - chodící:
 1. Kumstát Petr, Jílové, 563 b.
 2. Brom Jiří, Šluknov, 491 b.
 3. Štecha J. st., Děčín, 416 b.
Kuželky 18. 10. 2008 - Doksy - Hotel Kamýk
Ženy:
 1. Kostková Petra, Děčín, 196 b.
 2. Bobková Naďa, Kladno, 146 b.
 3. Reslová P., 130 b.
Muži - vozíčkáři:
 1. Bobek Jiří, Kladno, 392 b.
 2. Musil P., Děčín, 325 b.
 3. Popelka O., Ústí n/L, 298 b.
Muži - chodící:
 1. Kumstát Petr, Jílové, 553 b.
 2. Mokrejš, 550 b.
 3. Brom Jiří, Šluknov, 436 b.
Několik ukázek z turnaje v kuželkách
 •     

Sportovní hry lidí s hendikepem

Již osmnáctý ročník sportovních her (Národní sportovní pětiboj) se uskutečnil
5. - 7. 9. 2008 v Poslově Mlýně v Doksech. Na hry přijelo 54 účastníků včetně doprovodů z celé republiky, největší zastoupení měl region Děčín. Řada soutěžících byla též z Mostecka a Chomutovska. Pořadatelem je tradičně občanské sdružení Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ, se sídlem v Děčíně.

Závodilo se v atletickém trojboji (disk, koule a oštěp), ve střelbě ze vzduchové pušky na 5 ran a v šipkách. Pomocí atletické bonifikační tabulky jsou přiděleny body navíc za stupeň postižení, a tak mohou soutěžit všichni bez rozdílu postižení.

Jsme vděčni Krajskému úřadu Ústeckého kraje a městu Děčín za poskytnutí dotace na tuto akci, děkujeme generálnímu partnerovi Skupině ČEZ, společnosti ČD Cargo a.s. a nadaci Konto Bariéry, bez jejichž finančního krytí by se tato akce nekonala. Všechny jmenované společnosti zároveň věnovaly ceny pro sportovce. Další věcné odměny darovali např. Nadace TV Nova a Natura - Valdemar Grešík.

Výsledky NSP z 5. 9. - 7. 9. 2008 - Doksy - RS Poslův Mlýn
Ženy:
 1. Hausmannová Emilie, Praha
 2. Bobková Naďa, Kladno
 3. Kostková Petra, Děčín
Muži:
 1. Musil Pavel, Děčín
 2. Ducháč Jiří, Šluknov
 3. Blažek Aleš, Ústí n/L

Krajský Úřad Město Děčín Portál MPSV Konto Bariéry Liga vozíčkářů

Copyright © 2006 - Avaz, Dvořákova 1331/20, Děčín 2, tel: 412 527 572, e - mail: avaz.dc@seznam.cz